• 0 532 508 57 07
  • icelsoroptimistkulubu@gmail.com


Üç Güzeller

Üç Güzeller

Narlıkuyu’da, denizden birkaç metre içerde küçük bir Mozaik Müzesi vardır. MS IV. yüzyıl sonlarına tarihlenen, sanatsal değeri yüksek eski bir yapıdan kalan taban mozaikleri bir yapıda korunmaktadır. Kharitleri betimleyen mozaik tabanda, doğal renkli taşlar kullanılarak mitolojik bir öykü anlatılmıştır. Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde yeniden düzenlenen Poimenos Hamamı’ndan günümüze sadece taban mozaikleri kalmıştır. Mozaik tabanın çevresi geometrik biçimlerle zenginleştirilmiştir. Beyaz, siyah, altın sarısı taşlarla yöresel kuş ve çiçek şekilleriyle süslenmiş banyo odasında cennetin kızları dans etmektedir. Yörede yaşayanların bazıları bir yakıştırma olarak, Tarsus’taki Kleopatra Kapısı gibi, bu hamam yıkığına da Kleopatra Hamamı diyor. Mozaik üzerindeki kitabede sözü edilen Poimenos, Roma imparatorları Archadius ve Honurius’la iyi ilişkileri olan ve bugünkü İstanbul, Marmara Denizi’ndeki Prens Adaları’nın dürüst, onurlu yöneticisi imiş. Yazıtın çevirisi şöyledir: “Ey konuk dost! Şimdiye kadar kayıp görülen - Güzel banyo suyunu - kimin yeniden bulup ortaya çıkardığını öğrenmek istiyorsan, bil ki o; İmparatorluklarla dostluk kuran, onların arkadaşı ve kutsal adaları yöneten Poimenos’tur.” Narlıkuyu’da müzeye dönüştürülen Poimenos Hamamı’nın taban döşemesindeki mozaiklerde resmedilen kızlar, Klasik Mitoloji’de “Kharitler” olarak anılır; halk arasında ise “Üç Güzeller” olarak tanımlanırlar. Baş tanrı Zeus’un binlerce kızlarından en meşhurlarıdır. Anneleri Eurynome’dir. Kharitler, Aglia, Talia ve Euprisina; parlaklık, güzellik, çekicilik, hoşluk ve neşeyi yansıtırlar. Resim, mozaik ya da heykel gibi sanat yapıtlarında sıkça rastladığımız bu üç genç kız, her zaman birlikte betimlenir. Peri Kızları, Kharitler… İşte evleri orada, Mozaiklerde yaşıyorlar; hepinizin bildiği, yeryüzünün en güzel koylarından biri Narlıkuyu.’da.

Üç bayandan oluşan koro seslenir:
Biz Zeus’un üç kızı, üç güzelleriz. Sanatın esin perileriyiz.
Sonra tek tek seslenirler:
Ben Agliye… Sanatın parlaklığı, ışıltısıyım.
Ben Talya… Neşenin ve kahkahanın yaratıcısıyım.
Ben Öprosina… Sanatın esini, gönül neşesi, içimizdeki güzellik ve coşkuyum.