• 0 532 508 57 07
  • icelsoroptimistkulubu@gmail.com


Tanrıça Nemesis

Tanrıça Nemesis

Yunan Mitolojisi’nde Nemesis, ilâhi intikam tanrıçasıdır. Hesiodos'a bakılırsa gece tanrıçası Nyks'in babasız meydana getirdiği çocuklarından biri olan Nemesis, insanlara işledikleri günahların bedelini ödetir ve haksızlıkları cezalandırır. Baht, başarı, mutluluk ve zenginlik tanrıçası Tykhe ile intikam tanrıçası Nemesis, birini ödüllendirirken diğerini cezalandırması açısından, birbirlerinin tersi bir iş yapar görünürler; gerçekte ise bu iki tanrıça birbirlerini tamamlayıcı, dengeleyicidirler. Bu nedenle vazo resimlerinde sıklıkla bir arada gösterilirler. Nemesis'in sembolleri kılıç, terazi, kamçı, dizgin, çark, çetele, elma dalı ve dişbudak dalıdır. Nemesis tasvirleri ciddi, acımasız bir havaya bürünmüş, çeşitli sembollerle zenginleştirilmiş bir alegorik içerik kazanmıştır. Romalılar, tanrıçanın adını aynen korumuşlarsa da bazen ona Invidia (Kıskançlık) veya Rivalitas da (Rekabet) demişlerdir. İsmi "hak dağıtmak, üleştirmek" anlamlarındaki Nemesis, insanların mutluluklarını ve mutsuzluklarını tartar, mutluluktan nasibini fazla fazla alanlara ölümlülerin mutluluğunun bir sınırı olması gerektiğini acı biçimde hatırlatır. Nemesis kültünün Smyrna (İzmir) kökenli olması muhtemeldir. İzmir'de ikili bir Nemesis inanışı görülmüştür. Bu ikilik; tanrıçanın biri iyi, öteki acımasız olan iki ayrı yönünü vurgulamış olabileceği gibi, İskender tarafından yeniden kurulan şehirde eski ve yeni tanrıça kültlerinin birbirine karışmasından kaynaklanmış da olabilir. 

Bu güzel liman kentinde diğer tanrıçalarla birlikte idik.
Şimdi yalnızım ve sevginize ihtiyacım var.