• 0 532 508 57 07
  • icelsoroptimistkulubu@gmail.com


Marpessa

Taşucu kasabasındaki yaygın inanışlara ve her yıl yapılmakta olan Balıkçılık Bayramı kutlamalarının sonunda yapılan Deniz Kızının çıkarılışına esas olan nokta, bugünkü modern Taşucu’nun evleri altında kalmış olan zırtlan (sırtlan) deliğidir. Bu delikten girildikten sonra geniş bir mağara ve bu mağaranın içerisinde bir göl olduğu anlatılır. İçerisi son yıllarda doldurularak kapatılmıştır. Buraya konu olan efsane MARPESSA’dır. Marpessa, Taşucu’nda bir balıkçıya âşık olur ve onunla kaçarak yaşamaya başlar. Ancak, mitolojide Marpessa, Apollo’nun aşklarıyla ilgili olarak öykülerde sözü edilen, İlyada’da adı geçen bir nehir tanrısı olan Evenos’un kızı, Meleagrosun karısı, Kleopatra’nın da annesidir. Marpessa güneş tanrısı Apollo’nun aşkına karşılık vermeyerek, dünyanın en güçlüsü (ölümlü) İdas’ı seçer. Apollo onları bulduğunda İdas tanrıya el kaldırır, bunun üzerine Zeus araya girerek, Marpessa’ya tercihini sorar o da (Apollon’un sevgisine güvenmediği için) İdas’ı tercih ederek tartışmaya son verir.
 Bu olayın bu gün hâlâ Taşucu kasabasında kutlanır olması, Etno-Arkeoloji ve Sosyolojik olarak değerlendirilmesi gerekir.

Apollo’nun aşkını reddeden ölümlü bir kızım.
Ben bir balıkçıya gönül verdim Taşucu’nda.