• 0 532 508 57 07
  • icelsoroptimistkulubu@gmail.com


Bezmi Alem Vailde Sultan

Bezmi Alem Vailde Sultan

Bezm_i Âlem Sultan (1807—2 Mayıs 1853) Osmanlı Padişahı II. Mahmut'un 2. eşi ve Padişah Abdülmecit'in annesidir. (Bezm-i Âlem, dünya meclisi, sohbet toplantısı anlamına gelmektedir.) Mersin’in İlk Sahibini Tanıyalım. Şinasi Develi
Bezm-i Âlem Kadın Efendi, Sultan Mahmut’un eşidir. Sultan Mahmut ölünce, oğlu Abdülmecit 01.07.1839 da Padişah olmuştu. Kadın Efendi sıfatı da, Valide Sultan’a dönüştü. Abdülmecit 16 yaşında Padişah olduğu için, annesi ona yol göstermek için gayret sarf ediyordu. Valide Sultan; duygulu, hayırsever bir Osmanlı Hanımefendisi idi. 
Sultan Mecit tarafından Adana Valiliğine gönderilen bir 1855 tarihli FERMAN belge olarak bir kanıttır. Ferman, Mersin henüz bir köy iken sahil bölümünde başlayan bir yağmanın, İstanbul’a intikali üzerine çıkarılmıştır. Özetle:
“İstanbul’da Defterhane-i Amirede Mersin İskelesi ve Kariyesi hakkında bir kayıt olmadığı gibi bir Vakıf arazi-i Miriye dahilinde olup olmadığı anlaşılamaması üzerine Evkaf Nazırı MÜŞİR HACI AHMET HASİP PAŞA tarafından Bab-ı Ali’ye verilen bir takrirde bu gibi kumluk yerlerin İzmir ve başka yerlerde olduğu gibi Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfına verilmesi ve bu suretle işbu evkaf varidatının da artacağı beyan edilerek” denilmek suretiyle Vakfın tesisi Ferman edilmiş bulunmaktadır.
Tarihi Anıt’a gelince:
Eski Cami ve önündeki çeşmenin kitabesinde de aynen “Maderi Valide Sultan Mecid’in vakfına bahşeyledi” denilmekte ve son satırında da Şahsı Alem “çeşme yaptı Bezm-i Âlem ruhuna” denilmek suretiyle buraların Valide Sultan Vakfı olduğu tespit edilmiştir. Çeşmenin yapıldığı tarih 1865, Caminin yapıldığı tarih ise, 1870’dir.
 Belge: 1855 tarihli Ferman ve 1865 tarihli halen mevcut Kitabeye dayanmaktadır. Bezmialem Sultan 2 Mayıs1853 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti ve Divanyolu'ndaki II. Mahmud Türbesine gömülmüştür.  Sultan’ın başlattığı cami inşaatı henüz tamamlanmamıştı. Oğlu I. Abdülmecit, Garabet Balyan'ın mimarlığı altında inşaatı tamamlattırmış ve annesinin anısına 1855 yılında Bezmialem Valide Sultan Camii adı altında hizmete açmıştır. Cami zamanla Dolmabahçe Sarayı’na yakınlığı nedeniyle Dolmabahçe Camii olarak anılmağa başladı.

Bir Gürcü kızıydım, Osmanlı Sarayı’nda Valide Sultan oldum.
İyilik yapmayı çok severdim; öyle ki adıma kurulan vakfın eli Mersin’e kadar uzandı.