• 0 532 508 57 07
  • icelsoroptimistkulubu@gmail.com


Arsinoe

Arsinoe

Ptolemaios'nin annesi Makedonyalı Arsinodir. Ptolemaios'un Büyük İskender'in en güvenilir bir generali olduğuna şüphe yoktur; Büyük İskender'in bir generali olup onun ölümünden sonra kurulan Diadoki devletlerinden biri olarak Antik Mısır'da MÖ 305/4'te firavun unvanını da alarak (MÖ 305 - MÖ 285) döneminde krallık yapmıştır. Ptolemaios, Krallığın ve Ptolemaios hanedanın kurucusudur. Nagidos’un Komşusu Arsinoe Günümüz Bozyazı’daki antik kent Nagidos’ta bulunan bir yazıt taşı üzerindeki sözlerden aktarılmıştır. Taşın üzerindeki yazıyı bir şiir tadında dilimize çeviren arkeolog Mustafa Hamdi Sayar’a teşekkürler. “Kentimiz (Nagidos) Homonoia törenleri düzenlendiğinde onlar da davet edilmeli ve gerekli olanı ödemelidirler.  Buna karşın Nagidoslular da Arsinoeliler, tanrısal kardeşler Mısır kralı ll. Ptolemaios ve Mısır kraliçesi Arsinoe’ye kurban sunduklarında hazır bulunmalı ve aynı miktarda vergi ödemelidir. Nagidoslular artık Arsinoelilere, bu karar uyarınca verilmiş olan bir arazi nedeniyle herhangi bir anlaşmazlık yaratmalarına izin vermeyeceklerdir. Ancak Nagidoslu bir Archon bu yönde bir başvuruyu gündeme alırsa ya da bir konuşmacı böyle bir başvuruda bulunursa, Archon 10 000  drahmi, başvuruda bulunan 1000 drahmi ödemeli ve bu para Arsinoe tapınağına verilmeli, yapılan başvuru geçersiz sayılmalı.” Arsinoe, Kilikya sahilinde, Anamuryum ile Kelenderis arasında antik bir kentti; bu yer Türkiye'de, Mersin ili, modern Bozyazı kentinin yanındadır. Strabo, Arsinoe kentinin bir limanı olduğundan bahseder. William Martin Leake, Arsinoe'yi, Bozyazı'nın hemen batısında, aşağısında Strabon'un Arsinoe'de olduğunu tanımladığı gibi bir liman olan Softa Kalesi adlı tahrip olmuş modern kalenin ve limanın doğu tarafında harabelerle kaplı yarımadanın yerinde veya yakınında konumlandırır. Bu modern yer Anamuryum'un doğusunda ve Kızıl Burun (Kızliman Burnu)'nun batısında ve yakınındadır. Bu kent Ptolemy Philadelphus tarafından kurulmuş ve kızkardeşi ve karısı Mısır'ın Arsinoe II'si için adlandırılmıştır. 

Ben Kraliçe Arsinoe, adıma kurulmuş bir kentin kadınıyım.
30 yıl kadar önce Bozyazı’da, antik kent Nagidos’ta bulunan bir kitabedeki gizemli sözler beni kanıtladı: “Arsinoeliler, tanrısal kardeşler;
Mısır Kralı Ptolemaios ve Mısır Kraliçesi Arsinoe’ye kurban olsun”…